Paraplyorganisation for forbrugerelektronik i Danmark

BFE har siden 1992 været brancheorganisation for tv-distributørerne og producenter af forbrugerelektronik i Danmark. Forbrugerelektronik er for eksempel tv, radioer, musikanlæg, kameraer og gadgets.

BFE fungerer som paraplyorganisation for to selvstændige organisationer og driver desuden en række udvalg og netværk til gavn for branchen. Det er i praksis indenfor BFE’s rammer, der arbejdes, ligesom det som hovedregel er BFE, der er det fælles talerør i forhold til omverdenen – myndigheder, politikere, medier og forbrugere.

Populært sagt: BFE’s medlemskreds dækker alt fra distribution af tv-programmer over de antennestik, de kommer ind via de fjernsyn og gadgets som programmerne vises på.

Spænder vidt
BFE’s interesse varetagelse for medlemmerne i forhold til myndighederne spænder vidt, eksempler er: medieaftaler,  ophavsret,  miljø-  og  energispørgsmål, konkurrence- og forbrugervilkår, frekvensplanlægning, affaldshåndtering og digitalisering. Endvidere står BFE for koordinering og udarbejdelse af tekniske retningslinjer indenfor branchen – via BFE’s netværk.

Medlemmerne serviceres via rådgivning fra BFE’s sekretariat, fælles markedsdata og informationsaktiviteter samt analysearbejde i forbindelse med politiske tiltag og beslutninger.

Et hovedformål for BFE er at være et center for viden og videndeling. Såvel internt i medlemskredsen som i forhold til myndigheder og de mange eksterne interessenter, som BFE samarbejder med.

Organisation
Grundstammen i BFE er de to foreninger, Leverandørforeningen for ForbrugerElektronik (LFE), der omfatter producenter og leverandører af forbrugerelektronik (tv, audio & og gadgets), og Danske Mediedistributører (tidligere ASK, Antenne-,  Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen), der omfatter radio- og tv-distributørerne og leverandører af antenne-, satellit- og kabeludstyr.

BFE’s rødder kan spores tilbage til 1949 som repræsentant for producenter, grossister og forhandlere i radiobranchen.

BFEs bestyrelse

Formandsskabet i de to foreninger LFE og Danske Mediedistributører udgør bestyrelsen i BFE, som pr. 19. december 2017 består af:

  • Formand Jørgen S. Stensgaard, Waoo
  • Claus Holm, Samsung
  • Henrik Kongstad Jensen, Grundig