Stofa vil ud i hele landet

”Det er aldrig tilfredsstillende at have underskud, men det er et resultat af et bevidst valg. Vi har en langsigtet plan og har foretaget betydelige investeringer i 2017, og det er baggrunden for, at vi ender med et tab på ca. 40 mio. kr. for året. Når vi afleverer regnskabet for 2018, vil det se helt anderledes ud.”

Sune Nabe Frederiksen, der fra nytår afløste Ole Fruekilde Madsen som adm. direktør for Stofa, er fortrøstningsfuld, selv om landets næststørste tv-distributør i det netop offentliggjorte regnskab for 2017 må notere et underskud. Det er andet år i træk, at bundlinjen i Stofa viser tilbagegang i forhold til året før.

Adm. direktør Sune Nabe Frederiksen.

”Vi skal naturligvis drive en lønsom forretning, og det kommer vi også til. Selv om resultatet er et underskud, er vi også en forretning i fremgang. Vi fik fire procent flere kunder i 2017, så antallet af husstande med produkter fra Stofa vokser, og det bekræfter mig i, at vi gør noget rigtigt, siger han.

Landsdækkende udbyder
Strategien for Stofa har ændret sig markant, siden selskabet i 2012 blev del af den sønderjyske energikoncern SE. Hvor Stofa tidligere alene tilbød tv og bredbånd via coax, har virksomheden efter SEs overtagelse bevæget sig i retning af at blive en mere traditionel teleudbyder med produkter både på fiber, coax og mobil. Det seneste skridt er, at Stofa fra den 1. april, er begyndt at tilbyde bredbånd via ADSL.

”Vores strategi har været at udvikle Stofa til at konkurrere med TDC i hele landet. Det er logisk, når vi ved, at halvdelen af de kunder, der forlader os i løbet af et år, gør det, fordi de flytter til områder, hvor vi ikke er til stede med netværk. Dem kan vi nu tilbyde at fortsætte som Stofa-kunder, fordi vi kan tilbyde bredbånd i hele landet.”

Stofas investeringer i 2017 fordeler sig på tre områder: Bedre teknisk stabilitet specielt på streaming, opgradering af coax-nettet til DOCSIS 3.1 dvs. bredbåndshastigheder på op til 1 Gbit/s og endelig sikkerhed.

”Vi vil positionere os på sikkerhed, og hjælpe kunderne med at navigere sikkert på nettet. Den senere tids diskussioner viser klart, at det er et tema, som optager mange. Jeg mener ikke, det er nok bare at tilbyde en simpel netværksadgang, uanset om det er en gigabit-forbindelse. Vi skal tage et ansvar for at levere en sikker netadgang.”

Foreningsmarkedet vokser
Stofa har traditionelt haft et forholdsvist stort antal kunder blandt antenne- og boligforeninger, og det marked vil der fortsat være fokus på. En del mindre foreninger har valgt at nedlægge sig selv eller lade sig opkøbe, men Sune Nabe Frederiksen siger, at Stofa ikke er på jagt efter at overtage nødlidende foreninger.

”Det er snarere det modsatte. Det har en kæmpe værdi for kunderne, at de har en lokal forening at gå til. Vi har gentegnet kontrakter med samtlige de foreninger, hvor aftalerne udløb i 2017, og vi har samtidig haft en tilgang af boligforeninger i 2017. Vores mål er at blive den førende foreningsleverandør herhjemme.”

Tv-boks forsinket
På tv-området døjer Stofa med, at få den nye boks baseret på Android TV klar til lancering. Den nye platform blev annonceret i forbindelse med elektronikmessen CES i januar 2017, men det har trukket ud med at få boksen klar.

”Den kommer først på markedet, når den er stabil og vi kan give kunderne en god oplevelse med den. Ellers giver det ingen mening,” siger Sune Nabe Frederiksen.

Med boksen integreres traditionelt flow-tv med netbaserede streamingtjester som Netflix og HBO Nordic, så det bliver muligt at tilbyde pakker med både tv og streaming, ligesom kunderne får mulighed for selv at tilføje app på boksen. Canal Digital har ligeledes annonceret, at de er på vej med boks baseret på Android TV.

BFE: Medieudspil kan skabe et sundere medieudbud

De private medier skal have større spillerum og bedre mulighed for at få del i de offentlige midler, fremgår det af regeringens udspil til nyt medieforlig. Det er positivt, fordi det kan skabe et sundere medieudbud med en bedre balance mellem de offentligt og de privat finansierede medier, mener Branchen ForbrugerElektronik (BFE).

”Forslaget om at udvide public service puljen er godt, omend vi gerne havde set den endnu større. Og det er godt, at DRs indhold skal være tilgængelig på andre platforme end hos DR selv. Begge dele er til gavn for hele mediemarkedet, og det kan medvirke til at skabe et mere robust marked med både offentlige og private medier. Vi mangler dog en løsning på, hvordan vi får lige vilkår til at distribuere indholdet, da tv-pakker betaler betydelige afgifter, som andre ikke skal betale,” siger direktør Laila Kelp Rasmussen, BFE.

Regeringen foreslår, at public service puljen udvides fra de nuværende 35 mio. kr. årligt til i alt ca. 220 mio. kr. i slutningen af aftaleperioden, som i øvrigt foreslås udvidet fra de nuværende fire til fem år. Der vil fremover kunne ydes støtte til produktion af audiovisuelt indhold på alle platforme.

Regeringen foreslår endvidere, at DR skal have færre tv-kanaler, fire mod i dag seks, og at der samtidig skal oprettes en ny tv-kanal med fokus på kulturindhold og folkeoplysning.

På radioområdet lægger regeringen op til at lukke for FM-båndet, når 50 pct. af radiolytningen er digital, dvs. på DAB, dog senest i 2021. Samtidig skal der oprettes en ny DAB-kanal med kulturindhold, herunder klassisk musik, og – ligesom den foreslåede tv-kanal – finansieret af en blanding af offentlig tilskud og reklameindtægter.

”Gode hensigter, men vi kunne dog ønske at få specificeret, at kun private udbydere kan byde ind på tv- og radiokanalerne, så disse indsatser er med til at styrke den offentlig-private balance og skabe mere mangfoldighed. Radio24syv har klart vist, at private kan skabe public service i høj kvalitet for færre midler,” siger Laila Kelp Rasmussen.

Endelig foreslår regeringen en revision af den såkaldte værditest for DR og de regionale TV 2-stationer. Den nuværende ordning, der skal sikre, at nye tjenester hos DR og de regionale stationer ikke konkurrerer med lignende kommercielle tjenester, har i praksis aldrig været anvendt. Ordningen skal revideres, så den ’får reel betydning’, hedder det.

Regeringens udspil indeholder ikke konkrete initiativer i forhold til det kommercielle tv-marked, hvor det såkaldte finansieringsudvalg under Kulturministeriet i december foreslog en afgift eller skat på udenlandske streamingtjenesters danske omsætning som et bidrag til finansiering af dansk indhold. Forslaget fik siden støtte af bl.a. S og DF ligesom regeringspartiet Venstre også har udtrykt sig positivt i forhold til ideen.

Det samlede udspil fra regeringen, som også omfatter en delvis privatisering af TV 2, 0-moms for digitale medier, ændring filmstøtte m.m.  kan hentes på Kulturministeriets hjemmeside.

Foto: Bjarke Ørsted