Medieforliget i fokus på TV2018

Det kommende medieforlig er i fokus på TV2018, BFEs årlige konference om tv-markedet. Konferencen i år er den 14. marts i København og har deltagelse af bl.a. kulturministeren og flere medieordførere.

”Tv-markedet er under forandring i disse år, og medieforliget får stor betydning for udbuddet af dansk indhold og ikke mindst beskæftigelse og omsætning i tv-branchen. Det er det, vi vil sætte fokus på med konferencen i år,” siger direktør Laila Kelp Rasmussen, Branchen ForbrugerElektronik (BFE).

Et af de store emner i det kommende forlig bliver finansieringen af dansk indhold. En rapport fra et udvalg under Kulturministeriet, ’Fremtidens danske indholdsproduktion’, har vist, at ændringer i seervaner og forbrug kan føre til et fald i finansieringsgrundlaget for dansk indhold på op mod 900 mio kr., fra ca. 6,3 til 5,4 mia. kr. årligt. I beregningen er det forudsat, at licensen er uforandret, og dvs., at nedgangen alene sker på det kommercielle marked.

”De kommercielle aktører bidrager i dag med ca. 4,6 mia. kr. årligt til dansk produktion, og dermed overgår det værdien af licensen.  Så markedsforhold og konkurrencevilkår mellem kommercielle danske og udenlandske aktører har afgørende betydning for udbuddet af dansk indhold i fremtiden,” siger Laila Kelp Rasmussen.

Rapporten fra Kulturministeriet har 13 forskellige forslag til, hvordan man kan styrke finansieringsgrundlaget for dansk indhold. Blandt forslagene er, at udenlandske streamingtjenester skal bidrage til dansk indhold med en særlig afgift, ligesom der er ideer om et styrket samarbejde mellem DR og de kommercielle aktører samt en revision af rettighedsbetalingen.

”Ingen tvivl om, at medieordførerne og partierne har en både vanskelig og vigtig opgave. Vi ser frem til at høre medieordførernes tanker om det kommende forlig,” siger Laila Kelp Rasmussen.

På TV2018 vil kulturminister Mette Bock (LA) kommentere regeringens forslag til medieforlig – hvis det ligger klart. Blandt oplægsholderne er også formanden for finansieringsudvalget Thomas Riis og Ole Højlund Olesen, Deloitte. BFEs formand Jørgen Stensgaard og DRs generaldirektør Marie Rørbye Rønn vil diskutere, hvordan offentligt støttet dansk indholdsproduktion kan virke som lokomotiv for dansk indholdsproduktion.

Ny BFE-formand: DR skal være lokomotiv for tv-branchen  

Branchen ForbrugerElektronik, BFE, har valgt ny formand, den 47-årige adm. direktør for Waoo, Jørgen Stensgaard. Han afløser Ole Fruekilde Madsen, Stofa, der trådte tilbage kort før jul.

Jørgen Stensgaard tiltræder netop, som Folketingets partier står over for at indlede forhandlingerne om et nyt medieforlig.

”Det er et forlig, som kan komme til at betyde rigtig meget for både vores medlemmer og tv-branchen som helhed. BFEs medlemmer er med en årlig betaling på ca. 4,5 mia. kr. den klart største bidragyder til produktionen af dansk indhold på tv og radio. Det kan komme under pres, hvis ikke Folketinget er opmærksom på at skabe lige vilkår mellem danske og udenlandske aktører,” siger han.

BFE-formanden peger på, at amerikanske streaming-giganter i øjeblikket har mere lempelige vilkår end danske tv-udbydere i forhold til bl.a. rettighedsbetaling og forbrugerbeskyttelse.

Jørgen Stensgaard efterlyser også et mere fokuseret DR i et nyt medieforlig.

”Efter vores opfattelse vil det være en fordel for alle, hvis DR koncentrerer sig om ’kerne public service’, dvs. nyheder, dokumentar, drama og kultur. Vi mener også, der er behov for, at DR i højere grad betragter de kommercielle aktører som medspillere. DRs rolle er at være lokomotiv for den samlede værdikæde frem for at optræde som konkurrent,” siger Jørgen Steensgaard.

BFE er brancheorganisation for aktørerne på to af de store markeder inden for medier og underholdning, nemlig radio- og tv-udbydere som YouSee, SE/Stofa Boxer, Canal Digital og Waoo samt producenter og importører af forbrugerelektronik som fladskærme, musikanlæg m.v.