BFE skal have ny formand

Branchen ForbrugerElektronik og Danske Mediedistributører skal have ny formand. Den hidtidige formand, Ole Fruekilde Madsen, Stofa, er trådt ud af bestyrelsen, og næstformanden, Jørgen Stensgaard, Waoo, er blevet konstitueret som formand.

Foreningerne forventes at udpege en ny formand ved næste bestyrelsesmøde i begyndelsen af februar 2018.

Direktør Sune Nabe Frederiksen er nyt medlem af bestyrelsen for BFE og Danske Mediedistributører som repræsentant for Stofa.

CES-topchef: 5G vil ændre vores verden

Der er intet over eller ved siden af Consumer Electronics Show, CES, verdens største messe for forbrugerteknologi. Det er her, at amerikanske, asiatiske og europæiske virksomheder præsenterer deres nyeste teknologier og produkter og dermed udstikker retningen for, hvordan vores arbejds-, daglig- og fritidsliv vil forme sig de kommende år.

Næste gang bliver i dagene fra den 9. til 12. januar 2018. Flere end 170.000 branchefolk fra 150 lande ventes sammen med 100 internationale delegationer til Las Vegas i USA for at deltage i CES 2018.

Forud for arrangementet har BFE via email interviewet Gary Shapiro, mangeårig administrerende direktør for den amerikanske brancheorganisation Consumer Technology Association, der står bag CES. Gary Shapiro er uddannet jurist og har bl.a. skrevet bøgerne ‘Ninja Innovation’ og ‘The Comeback: How Innovation Will Restore the American Dream’.

Gennembrud for 5G

Gary Shapiro, inden for hvilke områder (fladskærme, robotter, droner, bilindustrien osv.) forventer du at se de vigtigste nyheder på CES 2018? Med vigtig mener vi teknologier, der med stor sandsynlighed vil føre til væsentlige ændring i produktdesign, forretningsmodeller eller markeder?

”På CES 2018 kommer vi til at se gennembrud på tværs af det forbrugerteknologiske økosystem med fokus på 5G, kunstig intelligens (AI), robotter, droner, selvkørende køretøjer samt AR og VR (Augmented og Virtual Reality). Opkobling (connectivity) er det, der driver den digitale udvikling, og her vil 5G ændre spillereglerne på næsten alle markeder med hurtigere hastigheder og op til fem gange hurtigere reaktionstid sammenlignet med dagens netværker.”

Hvilke områder vil have størst indvirkning på hverdagen for forbrugernes liv i de næste par år?

”5G vil være en katalysator for vækst, der binder vores fysiske og digitale verdener sammen. De ​​nye produkter og tjenester, der drives af 5G, vil ændre forbrugernes arbejds- og dagligliv og vores fritid, og det vil have store konsekvenser inden for transport, sundhed, logistik og meget mere.

Vi ser også allerede, hvordan maskinlæring forbedrer processer og automatisering på arbejdspladser, og det er et område, som vil accelerere de kommende år. Digitale assistenter vil blive allestedsnærværende ledsagere, der kan guide og hjælpe os hvor som helst og når som helst i alt fra mobile enheder over biler til smarte højttalere. Stemmestyring bliver standarden inden for menneske-maskine interaktion (HMI), og vi har i 2017 set, at ’voice shopping’ er på vej til at blive det nye e-handel.”

Mange lande overgår EU

Vi antager, at USA, Asien og Europa i årevis har været de dominerende områder inden for teknologisk innovation, men er det det rigtige billede? Hvor er smeltediglen vedrørende innovationer og produktnyheder i forbrugerelektronik?

”Den teknologiske sektor driver den globale økonomi, skaber arbejdspladser, forbinder samfund og forbedrer generelt levemulighederne. På CES 2018 offentliggør vi for første gang en international undersøgelse, der sammenligner innovationsevnen i 38 lande og EU. I store træk viser undersøgelsen, at halvdelen af landene er på samme niveau eller højere end EU.

EU er en vigtig bidragyder til den globale teknologiske industri, eksempelvis med Holland og Frankrig som lande, der lægger stor vægt på innovation og startup som en vej til at fremme økonomisk vækst. Men EU har en historie med at begunstige europæiske teknologier, og protektionisme har en historie med at kvæle innovation.”

Teknlogi løser problemer

Hvis du ser tilbage på de seneste fem til ti år, hvilke nye produkter fra CES har så haft den største indvirkning på vores hverdag?

”Siden 1967 er alle banebrydende nye produkter blevet præsenteret første gang på CES, herunder video, dvd-afspiller, HDTV, 4K Ultra HD-tv, high-res audio, tabletter, 3D-printere og meget mere. De produkter og løsninger, der introduceres hvert år på CES, ændrer vores liv. Det, vi begynder at se nu, er teknologi, der hjælper med at løse mange af verdens problemer.

F.eks., at droner hjælper redningsfolk med at søge efter ofre og tilskadekomne. Virtual Reality spiller en rolle inden for sundhedssektoren og hjælper f.eks. i behandling af posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Robotter overtager risikofyldte opgaver, eksempelvis søgning efter sprængstoffer og landminer. Og kunstig intelligens overtager trivielle opgaver som lagerstyring, ligesom det kan fungere som støtte for mennesker med synsnedsættelse. Selvkørende el-biler vil gøre forurening, trafikkøer og ulykker til begreber fra fortiden. De virksomheder, der udstiller hos CES, omdefinerer vores branche, driver vores globale økonomi og gør vores verden til et bedre sted.”

BFE deltager i CES 2018 sammen med en gruppe af danske medier.

BFE ønsker alle en god jul og et godt nytår.

Stærkt dansk indhold kræver lige vilkår på tv-markedet 

Kulturministeriet offentliggjorde den 7. december den længe ventede rapport om den fremtidige finansiering af dansk digitalt indhold. I den forbindelse bringer Berlingske Business i dag en kommentar fra BFEs direktør Laila Kelp Rasmussen.

I kommentaren peger Laila Kelp Rasmussen bl.a. på, at DRs og TV 2s strategier på streaming-området er udtryk for en unfair konkurrence over for de private tv-distributører. DR ved at ville inkludere kommercielle udenlandske produktioner i sit streaming tilbud, og TV 2 ved at sælge sine tv-kanaler på streaming til en pris, der er lavere end den engrospris, som distributørerne skal betale.

Indlægget kan læses på dette link:
https://www.business.dk/debat/staerkt-dansk-indhold-kraever-lige-vilkaar-paa-tv-markedet

Kulturministeriets rapport, ‘Fremtidens danske indholdsproduktion’, oplister en række anbefalinger til, hvordan man kan sikre en fremtidig finansiering af dansk indhold på et marked, som bliver mere og mere præget af stærke udenlandske aktører. Blandt anbefalingerne er, at der indføres en særlig afgift på udenlandske streamingtjenester i lighed med lignende ordninger i andre EU-lande.

”Det er et interessant forslag, at andre aktører også skal være med til at betale: Det vil betyde, at der kommer flere penge ind i miljøet – eller i det mindste kan det kompensere for det fald, der er risiko for med det nuværende system,” siger Laila Kelp Rasmussen og fortsætter:

”Men det ændrer ikke ved den grundlæggende problemstilling, at tv-distributørerne i dag gennem afgifter til rettighedshaverne de facto er med til at delfinansiere dansk indhold, som de statsejede tv-stationer frit kan stille til rådighed som streaming. Ud over de 3,5 mia. kr. som distributørerne betaler til tv-stationerne, betaler de også ca. 1,1 mia. kr. i rettighedsbetaling; det er stort set det samme som hele den samlede private branche af tv-producenter omsætter på et år.”

Rapporten anbefaler også, at DRs egenproducerede indhold bliver stillet frit tilgængelig for tv-distributørerne.

”Det er glædeligt, at udvalget kommer med dette forslag. Vi finder det helt naturligt, at DR må tage det skridt, for den nuværende model skaber ubalance på markedet.”

Rapporten fra Kulturministeriet er omtalt og kan downloades fra dette link.

https://kum.dk/temaer/rapport-fremtidens-danske-indholdsproduktion/