Teracom vil skabe nyt radiounivers

Det kan blive en meget anderledes radio-oplevelse, danskerne vågner op til, når en stribe nye landsdækkende radiokanaler går i luften fra den 1.oktober 2017. Svenskejede Teracom blev kort før jul valgt som såkaldt gatekeeper på det kommercielle DAB+ net, og Teracom har et radikalt andet bud på, hvem der skal drive radiostationer.

Hvor æteren i dag er domineret af traditionelle radioudbydere med DR som den altdominerende aktør, lægger Teracom op til, at alt fra virksomheder til sportsklubber, partier eller dagblade kan blive radioudbydere på det nye net.

“Det handler om at få noget indhold, som er interessant for mange. Skaber man en kanal, som mange lytter til, vil det være med til at gøre DAB+ nettet mere attraktivt, og det er det, der er vores interesse,” siger adm. direktør Martin Løbel, Digital Radio Teracom A/S.

Med gatekeeper-rollen har Teracom forpligtet sig til at opbygge og drive det kommercielle DAB-blok 1, så mindst 80 pct. af landet er dækket. Nettet skal stå klart den 1. oktober 2017, hvor de første radiokanaler også forventes at skrue op for lyden.

Anslået ca. 40 pct. af befolkningen har i dag en DAB/DAB+ radio, så potentialet – og behovet – for vækst er stort. Af samme grund sender Teracom invitationen bredt ud for at få så mange bud og forslag som muligt.

Ifølge Martin Løbel er det eneste reelle krav til kommende radiostationer, at de lever op til bestemmelserne i radio/tv-loven, som bl.a. fastsætter regler for ansvar, reklamer, sponsorater osv.

“Ud over kravene i loven stiller vi ikke  krav til eventuelle aktører, og hvis der kommer så mange forslag ind, at der ikke er plads i nettet til alle, må det enten være først-til-mølle eller måske en auktion, der afgør, hvem der skal have en kanal. Det har vi ikke taget stilling til endnu. Men vi kommer ikke til at gøre os til herre over, om en kanal skal gives til en radiokanal med musik eller sport,” siger Martin Løbel.

Teracom skønner, at der vil være plads til ca. 18 landsdækkende kanaler. Det endelige antal afhænger af, hvor stor båndbredde de enkelte radiokanaler ønsker. En kanal vil typisk efterspørge en båndbredde på 64 kbit/s, men det er muligt at købe sig kapacitet til f.eks. 128 kbit/s (samme båndbredde som f.eks. DRs P6 Beat).

Marin Løbel siger, at Teracom er i dialog med flere mulige kommende radioudbydere, og at interessen for egen landsdækkende radiokanal er meget positiv.

“Teknisk er det forholdsvist enkelt at etablere en radiokanal. Vi skal så at sige blot have et signal fra en mikserpult, så er man ude over hele landet. Men selvfølgelig kræver det også, at man har adgang til et studie, studieværter osv., men her kan en løsning være, at man vælger at gå til de etablerede radiostationer eller medievirksomhed og lejer sig faciliteter og mandskab,” siger han.

Ifølge Kantor Gallup lytter hver dansker over 12 år i gennemsnit 1 time og 53 minutters radio hver dag ugen igennem. DRs P4 og P3 er hhv. den mest og næstmest lyttede radiokanal med samlet over halvdelen af den samlede radiolytning. Radio Nova er på tredjepladsen med ca. fem pct. af lytningen.

Kommerciel radio står i dag for ca. 25 pct. af radiolytningen (2015). En fremgang på tre point i forhold til året før, ifølge Slots- og Kulturstyrelsen.