HVEM

BFE / Danske Mediedistributører er medlemsorganisation for virksomheder, der distribuerer radio og tv via kabel, fiber, satellit eller antenne.

HVAD

Henved 90 pct. af landets husstande er kunder hos organisationens medlemmer. Samlet betaler medlemmerne ca. 4,6 mia. kr. årligt i vederlag og rettigheder til danske tv-stationer og rettighedshavere. Det er i kroner og øre den vigtigste finansieringskilde til dansksproget indhold på tv og radio.